2020 – Planetary Engineering Group Earth – PEGE.org – bulgarian

Новини и изявления по актуални теми, свързани с енергийния преход, опазването на климата и необходимото развитие към глобален просперитет.


Пасивна къща НЕ Благодаря ви!
Малко е хладно в къщата? Собственици на пасивни къщи: Няма проблем, просто си облечете пуловер. Жените не са ли по-чувствителни към студа? Да, моята носи три пуловера един върху друг.


Енергиен преход Двигател на разходите Лобиране
Как би изглеждал един енергиен преход, при който финансово силни групи с интереси лобират за увеличаване на разходите в свой интерес? Германия има отговора!
          2020 – Planetary Engineering Group Earth – PEGE.org – bulgarian: Новини и изявления по актуални теми, свързани с енергийния преход, опазването на климата и необходим https://2020.pege.org/bulgarian.htm